Conseils gratuits
de nos experts

Payer via CBC/KBC

Réduction en ligne

Expédition gratuite
au-dessus de € 250,-

Commandé avant 17h00,
livré avant 11h00

Demander un login

Vous êtes un client enregistré
Informations générales de l'entreprise
Nom de l'entreprise
Code postale
Numéro
Rue
Ville
Numéro de téléphone
Contact
Adresse mail
Adresse e-mail pour la facturation
Newsletter
Adresse de livraison différente
Adresse de livraison
Numéro de l'adresse de livraison
Code postal de livraison
Ville de livraison
IBAN
Numéro de TVA
Numéro de téléphone cellulaire
Site Internet
Paiement
Paiement
Appendice

  • Nautasign bv om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Nautasign bv.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk aan administratie@nautasign.com te worden gericht.